Zaangażuj się

Jeżeli pragniesz wspierać służbę głoszenia Ewangelii w naszym mieście oraz działalność duszpasterską i dobroczynną prowadzoną przez nasz Misję Pielgrzym, podajemy aktualny numer konta, na które kierować można wszelkie wpłaty:

Misja Pielgrzym

Bank PKO BP III Oddział w Łodzi

Numer: 17 1020 3378 0000 1502 0090 2544

W celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt pod adresem biuro@misjapielgrzym.org