O misji

Misja Pielgrzym jest międzywyznaniową chrześcijańską organizacją pozarządową której celem jest odnowa duchowa oraz poprawa jakości życia przez autentyczną wiarę i naśladowanie Jezusa Chrystusa. Misja Pielgrzym została założona w Polsce w 1998 r. przez Johna Abrahama Godsona.

Narzędziami do realizacji celów Misji jest:

• Modlitwa wstawiennicza
• Ewangelizacja i uczniostwo

• Szkolenie misjonarzy
• Wsparcie dla misjonarzy i ich rodzin
• Wydawnictwo

Nasi Partnerzy

    Instytut Afrykański
    Fundacja Chrześcijański Ruch Społeczny- ChRS
    Fundacja Partnerstwo dla Łodzi