Kontakt

Misja Pielgrzym

ul. Kilińskiego 177, 90-353 Łódź
Skr. Poczt. 478, 90-950 łódź
Email: biuro@misjapielgrzym.org
Tel: 698854777